Bucurestiul primeste 254 MIL Euro pentru termoficare

Un grant direct finanțat din fondurile structurale ale UE gestionate de România a fost aprobat de Comisia Europeană pentru modernizarea sistemului de termoficare al municipiului București Sprijinul preconizat a fost aprobat de Comisia Europeană în temeiul normelor UE privind ajutoarele de stat.

Termoficare 2

România a prezentat Comisiei planul de a acorda un ajutor public în valoare de aproximativ 254 de milioane euro pentru reabilitarea rețelei de distribuție (în special a conductelor prin care apa caldă ajunge în principalele puncte de distribuție) a sistemului de termoficare din zona urbană București.
Ca mărime, sistemul de termoficare din București este primul din UE și al doilea din lume, deservind 1,2 milioane de locuitori prin circa 940 km de conducte termice pentru sistemul de transport și 2 800 km de conducte pentru sistemul de distribuție.

Reabilitarea sistemului de termoficare a municipiului București va consta în înlocuirea unor secțiuni ale principalelor conducte de transport al apei calde, reprezentând aproximativ 10% din lungimea totală a rețelei. Această investiție va reduce pierderile de căldură și de apă, precum și alte tipuri de pierderi, generând costuri mai mici de întreținere a rețelei.

Prin urmare, măsura va contribui la economii de energie și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți. Astfel cum au demonstrat autoritățile române, în pofida reducerii cu aproximativ 10% a costurilor de exploatare, funcționarea generală a sistemului de termoficare nu va genera venituri suficiente pentru a acoperi costul aferent acestor investiții.

Prin urmare, fără sprijin public, proiectul nu ar fi viabil din punct de vedere financiar.

TermoficarePentru a acoperi deficitul de finanțare al proiectului este necesar acest grant din fondurile structurale ale UE. Normele UE în domeniul ajutoarelor de stat permit statelor membre să acorde sprijin pentru instalațiile de producție și rețelele de distribuție a energiei termice, sub rezerva îndeplinirii anumitor condiții stabilite în Orientările Comisiei din 2014 privind ajutoarele de stat pentru protecția mediului și energie. În special, orientările prevăd că, pentru a fi considerate compatibile cu normele UE privind ajutoarele de stat, proiectele trebuie să îndeplinească criteriile legate de asigurarea „încălzirii centralizate eficiente” stabilite în Directiva privind eficiența energetică.

Întrucât căldura introdusă în sistem provine în proporție de aproximativ 80% din instalații de cogenerare, Comisia a constatat că sistemul de termoficare din București este un sistem eficient de termoficare și răcire centralizată, astfel cum este definit acest concept în Directiva privind eficiența energetică.

De asemenea, Comisia a constatat că măsura este necesară – întrucât proiectul nu ar putea fi realizat fără sprijin public – și proporțională – deoarece proiectul va oferi o rată de rentabilitate rezonabilă. Pe această bază, Comisia a concluzionat că măsura nu denaturează concurența și este conformă cu normele UE privind ajutoarele de stat, în special datorită reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și de alți poluanți și a îmbunătățirii eficienței energetice a sistemului de termoficare.

 

Sursa: Arenaconstruct.ro