Cadastrarea prin fonduri europene

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) a organizat, joi, 5 martie, la Iași, o întâlnire de lucru, la care au participat prefecți, subprefecți, primari și directori ai oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară (OCPI) din opt județe (Bacău, Botoșani, Galați, Iași, Neamț, Suceava, Vaslui și Vrancea). Ședința a avut ca temă informarea reprezentanților autorităților locale cu privire la etapele și beneficiile realizării cadastrului cu fonduri europene. Primarii au prezentat problemele cu care se confruntă pe parcursul procesului de înregistrare sistematică a imobilelor și au fost identificate soluții pentru acestea.

LOGO_ANCPI350ANCPI a dat asigurări reprezentanților autorităților locale din cele opt județe că vor beneficia de sprijinul specialiștilor instituției pentru demararea și finalizarea cadastrării proprietăților cu fonduri europene. 

Pentru a încuraja persoanele fizice și juridice autorizate să execute lucrări de înregistrare sistematică a proprietăților să participe la licitațiile din perioada următoare, care vizează relizarea cadastrului cu fonduri europene, prin Programul Operațional Regional 2014 – 2020 (POR), ANCPI organizează, în luna martie, o consultare de piață pentru stabilirea unui preț cât mai apropiat de cel al pieței.

De asemenea, ANCPI a decis simplificarea prevederilor din documentația de atribuire a contractelor pentru lucrări de înregistrare sistematică astfel încăt prestatorilor să le poată fi asigurată diferența dintre încasări și plățile curente (cash flow) necesară pe parcursul derulării lucrărilor.

Luna viitoare, ANCPI, va iniția două proceduri de atribuire pentru înregistrarea sistematică a imobilelor din 246 de unități administrativ-teritotiale (UAT). 

”Ne dorim o cât mai bună colaborare între toate părțile implicate în Proiectul major. Solicităm prefecților să asigure sprijinul juridic și logistic. Facem un apel la primari să se mobilizeze, să-i asigure pe prestatori de sprijinul lor, să le pună la dispoziție documentele și informațiile necesare pentru realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică a proprietăților și, nu în ultimul rând, să informeze cetățenii despre beneficiile realizării cadastrului. Trebuie să fim toți conștienți că, doar printr-un efort comun și o colaborare strânsă între primari, prestatori și specialiștii ANCPI, vom reuși să folosim cele peste 312 de milioane de euro acordate de Uniunea Europeană pentru relizarea cadastrului în 660 de comune” ,  a subliniat  Laurențiu Alexandru BLAGA, președinte – director general al ANCPI.

Una dintre problemele cu care se confruntă primarii este cea a cetățenilor care nu dețin acte de proprietate pentru imobilul pe care îl posedă. Conducerea ANCPI a dat asigurări edililor că imobilele aflate în această situație vor fi înregistrate în sistemul integrat de cadastru și carte funciară cu condiția ca acestea să fie împrejmuite. Astfel, cei care le ocupă vor avea calitatea de posesori urmând ca, în termen de trei ani, să devină proprietari în cazul în care nu există contestații sau litigii.

ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Creșterea gradului de acoperire și de incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România”, inclus în Axa prioritară 11 din POR 2014-2020, care are drept scop realizarea cadastrului general în 660 de comune, până în anul 2023. Proiectul completează obiectivul PNCCF, prin realizarea lucrărilor de înregistrare sistematică pentru 5.758.314 ha din 660 UAT-uri situate în zone rurale ale României. Valoarea totală a proiectului este 312.891.155 de euro, din care 265.957.482 reprezintă fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeană și 46.933.673 - cofinanțare de la bugetul de stat.

Mai multe informații despre proiectul „Creșterea gradului de acoperire și incluziune a sistemului de înregistrare a proprietăților în zonele rurale din România” puteți afla accesând http://www.ancpi.ro/index.php/proiecte-3/por-2014-2020

SERVICIUL COMUNICARE

AL AGENȚIEI NAȚIONALE DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ