Distanţe minime la ridicarea unei construcţii: cât de aproape poate fi pusă o fereastră sau un copac

Numeroasele certuri cu vecinii, finalizate de multe ori în instanţă, sunt generate deseori de încălcarea dreptului de proprietate, fie că vorbim despre nerespectarea „graniţei” dintre terenuri, fie despre amplasamentul vreunui copac sau al streaşinii ori a ferestrei.

Distanta case 1

Toate aceste reguli sunt însă clar definite în Codul Civil, la Secţiunea „Limite legale”, precizează arhitecţii.

Astfel, art 612, „Distanţa minimă în construcţii”, prevede că „orice construcţii, lucrări sau plantaţii se pot face de către proprietarul fondului numai cu respectarea unei distanţe minime de 60 de cm faţă de linia de hotar, dacă nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul de urbanism, astfel încât să nu se aducă atingere drepturilor proprietarului vecin. Orice derogare de la distanţa minimă se poate face prin acordul părţilor exprimat printr-un înscris autentic”.

Articolul anterior (611) stabileşte că „proprietarul este obligat să îşi facă streaşină casei sale astfel încât apele provenind de la ploi să nu se scurgă pe fondul proprietarului vecin”.

AMPLASAMENTUL FERESTREI

În ce priveşte amplasamentul ferestrei faţă de linia de hotar, art 615 prevede următoarele:

(1) Este obligatorie păstrarea unei distanţe de cel puţin 2 metri între fondul, îngrădit sau neîngrădit, aparţinând proprietarului vecin şi fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări ce ar fi orientate către acest fond.
 
(2) Fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrări neparalele cu linia de hotar spre fondul învecinat sunt interzise la o distanţă mai mică de un metru.
 
(3) Distanţa se calculează de la punctul cel mai apropiat de linia de hotar, existent pe faţa zidului în care s-a deschis vederea sau, după caz, pe linia exterioară a balconului, până la linia de hotar. Distanţa, şi în cazul lucrărilor neparalele, se măsoară tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al lucrării de linia de hotar şi până la această linie.
Distanta case 2
Dispoziţiile art. 615 nu exclud dreptul proprietarului de a-şi deschide, fără limită de distanţă, ferestre de lumină dacă sunt astfel construite încât să împiedice vederea spre fondul învecinat.
 
 
Sursa:  Adevarul.ro