INTRA IN LUCRU NODUL RUTIER DE LA BERCENI

Au fost autorizate lucrările de construire a nodului rutier Centură București – DJ401 (Berceni), km 33+190 – km 35+600.

Acesta face parte din proiectul de lărgire la 4 benzi a Centurii rutiere a municipiului București Sud între A2 (km 23+600) și A1 (km 55+520), Lot II. Valoarea lucrărilor este de 21.350.500 lei fără TVA, reprezentând valoarea lucrărilor (construcții și instalații), declarată de solicitant.

Nod centura berceni

Mai exact, intervențiile aprobate includ următoarele:

  • Lucrări de artă: – pasaj principal pe direcția București; – pila P1 a inelului central și suprastructura între aceasta și pilele P2 și P6;
  • Lucrări de drum: – lărgirea Șoselei Berceni (drumul județean DJ 401) pe tronsonul cuprins între 0+038 0+675; drumurile de servitute la baza rampelor B şi B1, paralele cu DN CB, destinate realizării accesului riveranilor la nodul rutier;
  • Lucrări de consolidare;
  • Lucrări de scurgerea apelor;
  • lluminat public;
  • Lucrări de siguranța circulației;
  • Relocare/protejare utilități conform proiectelor avizate de beneficiarii utilităților și legislației în vigoare doar pe terenurile expropriate;
  • Lucrări de protejare a mediului. 

Documentația tehnică pentru autorizarea executării lucrărilor de construire a fost elaborată de asocierea Trameco SA – Vahostav SK AS – Construcții Erbașu SA – Grafic Tends SRL, prin proiectantul general Grafic Tends SRL Corbeanca.

Durata de executie a lucrărilor este de 24 luni, calculată de la data înscrierii efective a lucrărilor. Obiectivul de investiții face parte din rețeaua rutieră TEN-T.

 

 

Sursa: Arenaconstruct.ro