Legea Cadastrului a fost modificată ieri de deputati

646x404Legea Cadastrului a fost modificată ieri de plenul Camerei Deputaților, cu 238 de voturi pentru, niciun vot împotrivă și 23 de abțineri.

Este vorba de cuantumul maximum per carte funciară cu care ANCPI finanţează lucrările de înregistrare sistematică. Alte modificări privesc  prevederi care se referă la planurile parcelare ca documente necesare pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor.

Inițiatorii proiectului au susținut că majoritatea primăriilor au dificultăți financiare în finanțarea întocmirii planurilor parcelare, iar lipsa acestor planuri blochează atribuirea titlurilor de proprietate și punerea în posesie.

Pentru asemenea întârzieri România a suferit deja condamnări la Curtea Europeană de Drepturilor Omului (CEDO). În consecință, legea a fost modificată pentru ca planurile parcelare să fie cofinanțate din bugetul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în cadrul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară.

Modificările legislative prevăd că plata serviciilor de înregistrare sistematică la nivelul unității administrativ-teritoriale se stabilește la un preț unitar pe hectar.
În cazul imobilelor cu proprietari neidentificați se achită 10% din prețul unitar pe hectar.

Alte modificări se referă la faptul că ANCPI finanţează lucrările de înregistrare sistematică iniţiate de unităţile administrativ-teritoriale într-un cuantum de maximum 84 lei + TVA/carte funciară, la care se adaugă coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de relief și, după caz, coeficienții aferenți categoriilor de dificultate ale terenurilor în funcție de gradul de acoperire prevăzuți în anexele la Normele de timp pentru operaţiile necesare realizării lucrărilor de specialitate în cadrul Centrului Naţional de Cartografie, aprobate prin ordin al directorului general al Agenţiei Naţionale.

parlament-camera-deputatilor-plen

 

Tot conform legii modificate, plata certificatelor de moștenitor se face de către ANCPI, cu excepţia certificatelor de moștenitor eliberate ulterior împlinirii unui termen de 2 ani de la data sesizării camerei notarilor publici de către primărie, în cazul succesiunilor nedezbătute, în vederea repartizării cauzei succesorale notarului public competent.

Legea a fost depusă la Secretarul general pentru exercitarea dreptului de sesizare asupra constitutionalitatii legii.


Sursa: ArenaConstruct.ro