PREFINANTARE de 30% pentru proiectele din fonduri europene

Au intrat în vigoare mai multe modificări pentru proiectele finanțate prin fonduri europene, precum și o serie de prevederi pentru beneficiarii finanțărilor. Acestea fac parte dintr-o nouă Ordonanță de Urgență, publicată ieri în Monitorul Oficial.

Astfel, pentru proiectele finanțate din Fondul european de dezvoltare regională și Fondul de coeziune ale beneficiarilor operatori regionali de apă se acordă prefinanțare în tranșe de maximum 30% din valoarea eligibilă a proiectului, fără depășirea valorii totale eligibile a contractului de finanțare. Ceilalți beneficiari trebuie să respecte și condiția de a avea contracte de achiziție de produse, echipamente și de lucrări aflate în implementare.

Sumele acordate ca prefinanțare se deduc prin aplicarea unui procent la valoarea cererilor de rambursare/plată transmise de aceștia, până la cererea de rambursare finală, conform prevederilor contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.

Beneficiarul/liderul de parteneriat care depune cerere de prefinanțare are obligația depunerii unei/unor cereri de rambursare care să cuprindă cheltuielile efectuate din tranșa de prefinanțare acordată, în cuantum cumulat de minimum 50% din valoarea acesteia, în termen de maximum 180 de zile calendaristice de la data la care autoritatea de management a virat tranșa de prefinanțare în contul beneficiarului, fără a depăși durata contractului de finanțare.

Prevederi pentru autoritățile contractante

Autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în scopul introducerii unei clauze contractuale de plată în avans a echipamentelor și/sau a materialelor în vederea punerii acestora în operă, în conformitate cu obiectul contractului.

Prevederile se aplică pentru contractele deja semnate în condițiile în care costul creditului luat în calcul pe o perioadă de maximum 5 ani care ar fi trebuit contractat de antreprenor pentru susținerea a 80% din valoarea echipamentelor și/sau materialelor care sunt plătite în avans față de prevederile inițiale ale contractului nu depășește limita de 15% din valoarea contractului de lucrări respectiv.
Plata se va face exclusiv cu condiția certificării livrării și depozitării pe șantier a echipamentelor și/sau materialelor care corespund clauzelor contractuale, la standardele de calitate prevăzute și în conformitate cu proiectul de execuție aprobat, moment în care acestea devin proprietatea beneficiarului.

De asemenea, autoritățile contractante pot iniția modificarea contractelor de lucrări, prin act adițional, cu acordul părților, în sensul reducerii valorii minime a certificatelor interimare de plată, în cazul în care este stabilită o valoare minimă. Această limită va fi aleasă de beneficiari în funcție de specificul contractelor, dar nu va fi mai mică decât echivalentul în lei al sumei de 150.000 euro la data semnării actelor adiționale. Prevederile se aplică în condițiile în care costul creditului/creditelor pentru diferența de valoare între nivelul minim al certificatelor interimare de plată aferente contractelor de lucrări și nivelul valorii minime pentru certificatele interimare de plată propus prin actele adiționale care urmează a fi încheiate, pentru o perioadă de maximum 5 ani, ce ar fi trebuit contractat/contractate de antreprenor pentru susținerea fluxului de numerar plătit în avans față de condițiile inițiale de contract se încadrează în limita de 15% din valoarea totală a contractului de lucrări.

Sursa: ARENAConstruct.ro