Programul Noua Casa 2022

Programul guvernamental urmează a fi lansat în perioada imediat urmatoare, cu un plafon de garanții în valoare de 1,5 miliarde lei. Suma este similara celei din 2021,  însă sub nivelul celei din anul 2020, când a fost de 2 miliarde lei.

De remarcat faptul ca legislația aferentă va fi completată cu noi prevederi. Astfel, vor fi modificate dispozițiile legate de polițele de asigurare.[Downloader.la]-620a659417986 În practică s-a constatat că, pe parcursul derulării perioadei de creditare, care, în cele mai multe cazuri, ajunge până la 30 de ani, valoarea de piață a locuinței variază în limite semnificativ mai mari decât valoarea de piață a locuinței înscrisă în solicitarea de garantare.

Ca urmare, valoarea din solicitarea de garantare este total neacoperitoare față de valoarea de piață a locuinței comunicată de finanțatori la momentul acordării garanției de stat.

În consecință, beneficiarul va fi obligat să asigure locuința la valoarea de piață existentă la momentul încheierii asigurării, față de prevederea existentă de a asigura locuința, în orice moment, la valoare de piață de la momentul acordării garanției.

[Downloader.la]-620a66c227b7a

Polița de asigurare va fi încheiată împotriva tuturor riscurilor potrivit normelor interne proprii ale finanțatorilor, pe toată durata finanțării garantate la o valoare acceptată de o societate de asigurare, dar nu mai puțin decât valoarea de piață a locuințe.

Urmează ca această prevedere să se aplice tuturor creditelor garantate în cadrul Programului, pentru polițele de asigurare încheiate după data intrării în vigoare a noilor prevederi. De asemenea, în momentul în care beneficiarul depune la finanțator o cerere de finanțare, acesta din urmă va emite o promisiune unilaterală de creditare în condițiile împărțirii proporționale a riscurilor și pierderilor între stat și finanțator, sub rezerva obținerii unei promisiuni de garantare.

În cadrul programului sunt oferite garanții în lei pentru achiziția unei singure locuințe, iar valoarea maximă a creditului care poate fi accesat este de:

  • 66.500 euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 70.000 euro, avansul solicitat fiind de 5%
  • 119.000 euro – pentru locuințe al căror preț este de maxim 140.000 euro, în acest caz avansul solicitat fiind de 15%.