Programul Noua Casa 2024

Programul Noua Casa 2024 - LOGO 2

Ghid NOUA CASA 2024 - Informații utile

Programul guvernamental de creditare Programul “Noua Casa” are ca misiune facilitarea accesului persoanelor fizice la achiziția unei locuințe prin contractarea de credite garantate de stat.

Happy_family


Beneficiarii pot achizitiona in cadrul programului urmatoarele tipuri de locuinte:

 1. locuinte noi, destinate achizitionarii, inclusiv cele construite prin programele derulate de Agentia Nationala pentru Locuinte, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de constructii noi s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
 2. locuinţe consolidate, destinate achizitionarii, pentru care documentele de receptie la terminarea lucrarilor de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic s-au semnat cu cel mult 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat;
 3. alte categorii de locuinte, receptionate la terminarea lucrarilor de constructii noi sau de interventie in vederea consolidarii si/sau reducerii riscului seismic, dupa caz, cu mai mult de 5 ani inainte de data solicitarii creditului garantat.
  Garantiile acordate in cadrul Programului sunt garantii in numele si in cont stat, iar procentul de garantare se aplica in functie de categoria de locuinta.


Pentru anul 2024, plafonul alocat programului Noua Casa va fi in valoare de 1 miliard lei.

Banner - Noua Casa 2024 - Ianuarie

Plafoanele maxime ale garanţiilor individuale ☚

Plafoane Maxime ale Garantiilor:

 1. Garantie in nume si cont stat de pana la 60%  pentru creditele pentru locuinte noi, de pana la 140.000 de mii de euro. Avansul solicitat beneficiarului in cazul acestor credite este de 15%;
 2. Garantie in nume si cont stat de pana la 50% pentru credite pentru locuinte noi de pana la 70.000 de euro.  Avansul solicitat beneficiarului in cazul acestor credite este de 5%;
 3. Garantie in nume si cont stat de pana la 50% pentru credite pentru locuinte vechi de pana la 70.000 euro. Avansul solicitat beneficiarului in cazul acestor credite este de 5%.

Conditii_de_eligibilitate

Condiții de eligibilitate ☚

Beneficiarii Programului pot fi persoane fizice ce indeplinesc cumulativ urmatoarele conditii:

 1. La data solicitarii creditului garantat, declara pe propria raspundere fie ca nu detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia nicio locuinta, indiferent de modul si de momentul in care a fost dobandita, fie ca detine in proprietate exclusiva sau impreuna cu sotul ori sotia cel mult o locuinta, dobândita prin orice alt mod decât prin Program, in suprafata utila mai mica de 50 mp.
 2. Achizitioneaza in cadrul Programului o singura locuinta, aflata pe teritoriul Romaniei, inscrisa in cartea funciara in conditiile legi.
 3. Are calitatea de imprumutat in raport cu finantatorul.

BENEFICIARII ELIGIBILI VOR TREBUI SA INDEPLINEASCA SI CONDITIILE SPECIFICE PREVAZUTE IN CADRUL NORMELOR INTERNE DE CREDITARE ALE FINANTATORILOR.

Cadru legal

HG 342/2021

Ordin nr. 441 privind stabilirea nivelului comisionuluide gestiune si al comisionului de analiza in cadrul programelor Noua casa,Programul de stimulare a cumpararii de autoturisme noi, IMM INVEST, IMM LEASINGECHIPAMENTE SI UTILAJE

HG 292 /02.03.2022

Hotararea Nr. 292/02.03.2022 pentru modificarea si completarea Hotararii Guvernului nr. 717/2009 privind aprobarea normelor de implementare a programului „Noua casa“

Contract

Documente necesare ☚

Dupa aprobarea finantarii, banca, transmite catre FNGCIMM solicitarea de garantare/promisiunea de garantare prin intermediul unei aplicatii web, puse la dispozitie de catre FNGCIMM si ataseaza in aplicatie urmatoarele documente:

 • Solicitare de garantare/ Solicitare de emitere a promisiunii unilaterale de creditare si Promisiunea de garantare daca este cazul;
 • Documentul de identitate al beneficiarului/beneficiarilor, precum si al sotului/sotiei, daca este/sunt casatorit/casatoriti, din copie certificata;
 • Declaratia pe propria raspundere a beneficiarului;
 • Antecontractul de vanzare-cumparare autentificat sau sub semnatura privata cu data certa;
 • Extras de carte funciara privind locuinta ce urmeaza sa fie achizitionata din finantare, eliberat cu cel mult 15 zile dinainte de data solicitarii de garantare;
 • Certificatul de eficienta energetica pentru una dintre clasele A, B sau C de eficienta energetica;
 • In cazul acordarii unei promisiuni de garantare se ataseaza si promisiunea unilaterala de creditare emisa de catre Banca;
 • In cazul achizitionarii unui imobil care a mai facut obiectul unei finantari garantate din cadrul Programului, pentru care interdictia de instrainare a expirat, acordul emis de MFP pentru instrainarea locuintei achizitionate din cadrul Programului si pentru ridicarea temporara a interdictiei de grevare cu sarcini a locuintei achizitionate de catre vanzator.

Questions_and_answers

Întrebări frecvente ☚

* Trebuie avut in vedere faptul ca “Noua Casa” este continuatorul predecesorului sau Prima Casa, dat fiind caracterul social al programului, restrictia de a accesa doar o singura data facilitatile oferite in cadrul acestuia, se refera atat la programul Prima Casa cat si la programul Noua Casa. 
Conform art. 3.1, litera b) din Ordinul Nr. 2225/994/2009 cu completarile si modificarile ulterioare, beneficiarul achiziţionează în cadrul Programului o singură locuinţă finalizată, aflată pe teritoriul României, înscrisă în cartea funciară în condiţiile legii;

Astfel, daca ati avut calitatea de beneficiar in cadrul programul Prima Casa, in acest moment nu mai sunteti eligibil pentru programul Noua Casa. 

 1. Care este regula dupa care se iau in analiza dosarele?

Dosarele Noua Casa sunt luate in analiza cronologic, in functie de data transmiterii acestora catre FNGCIMM. Trebuie subliniat ca numarul solicitarii de garantare este generat automat in momentul in care documentele aferente sunt incarcate in aplicatia programului de catre Banca (prima salvare), acesta NU are absolut nicio legatura cu ordinea in care dosarele sunt procesate de catre FNGCIMM.

 1. De ce mi s-a invalidat dosarul?

Cele mai frecvente motive de invalidare sunt : lipsa documente obligatorii, documente expirate sau ilizibile, informatii completate gresit in aplicatie etc. Pentru a afla motivele exacte in cazul dumneavoastra, va rugam sa luati legatura cu consilierul bancar, deoarece invalidarile sunt intodeauna insotite de comentariile analistilor FNGCIMM, in vederea operarii corectiilor solicitate. 

 1. Ce presupune  analiza unui dosar?

Analiza dosarului in vederea acordarii garantiei  presupune verificarea acestuia de mai multe directii / departamente (analiza, economic etc) si de aceea, stadiul sau poate ramane neschimbat in aplicatia de pe site mai mult timp. In situatia in care dosarul este invalidat de unul dintre departamentele implicate in analiza, acesta este returnat la banca insotit de un comentariu in care sunt specificate corecturile/ completarile ce trebuie aduse dosarului.

Dupa operarea modificarilor solicitate, banca retrimite dosarul catre FNGCIMM prin intermediul aplicatiei procesul de analiza fiind reluat. In aceste cazuri, durata de timp necesara aprobarii finale, precum si intreg fluxul de aprobare al celorlalte dosare se extind, deoarece analiza dosarului este reluata integral. Este foarte important ca dosarele sa fie corect intocmite si transmise complet, pentru a evita retrimiterea la banca si apoi reluarea analizei. 

 1.  Dupa completarea dosarului de catre banca, acesta se reintoarce in aplicatie sub un alt numar  de solicitare?

Nu, dosarul pastreaza acelasi numar de solicitare, insa analiza se reia integral. Astfel, durata aprobarii dosarului dvs. depinde foarte mult de cat de bine este intocmit dosarul.

 1. Cum pot fi informat cu privire la evolutia dosarului meu?  Este posibil sa fiu tinut la curent cu fiecare stadiu de analiza si sa fiu notificat cand se aproba?

FNGCIMM a pus la dispozitia beneficiarilor aplicatia “verificare dosar Prima Casa/Noua Casa” tocmai pentru ca fiecare beneficiar sa poata urmari stadiul propriului dosar. S-au facut si se vor face in continuare eforturi pentru rezolvarea solicitarilor in cel mai scurt timp, insa este imposibil sa transmitem notificari catre fiecare beneficiar de program avand in vedere numarul mare de solicitari si personalul disponibil. 

 1. Sunt  titularul unui contract de garantare pentru achizitia unei locuinte  prin Programul Prima Casa/Noua Casa si nu am primit de la FNGCIMM nicio factura pentru plata comisionului. Trebuie sa o primesc? 

Nu trebuie sa primiti nicio factura de la FNGCIMM. Asa cum se mentioneaza in Contractul de garantare, Fondul are relatie directa cu Finantatorul.

 1. Am nevoie de un duplicat al contractului de garantare si al facturii. Cum se poate obtine ?

In cazul pierderii/ deteriorarii documentului initial la solicitarea scrisa a bancii, FNGCIMM poate elibera un duplicat al contractului de garantare si al facturii aferente.

 1. Doresc sa renunt la solicitarea de garantare a creditului. Cum se procedeaza ?

Banca dumneavoastra va transmite o cerere de renuntare, insotita de toate exemplarele originale ale contractului de garantare/ promisiunea de garantare in original, copie dupa ordinul de plata a comisionului de gestiune/analiza, care se va inregistra la registratura FNGCIMM.

 1. Detin o locuinta achizitionata prin programul Prima Casa de mai mult de 5 ani, si doresc sa o vand. Imi puteti spune ce trebuie sa fac pentru a o putea vinde ?

In aceasta situatie, trebuie sa adresati o cerere bancii finantatoare si Ministerului Finantelor Publice - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, pentru obtinerea acordului de instrainare. FNGCIMM nu este mandatat de legislatia incidenta programului Prima Casa pentru eliberarea acordurilor de modificare/ instrainare/ inchiriere a unui imobil achizitionat in cadrul Programului.

 1. Sunt beneficiarul unui credit Prima Casa/ Noua Casa si as dori sa vand apartamentul achizitionat, desi nu au trecut 5 ani de la data contractarii creditului, asa cum se specifica in contract. Banca mi-a spus ca s-ar putea vinde, dar numai cu acordul dumneavoastra. Cum sa procedez? 

Legislatia incidenta programului Prima Casa, prevede posibilitatea instrainarii imobilului inainte de expirarea interdictiei de 5 ani, in urmatoarele cazuri:

 • rambursarea integrala, anticipata a creditului sau la termen a creditului, cu acord de radiere emis de FNGCIMM, la solicitarea scrisa a bancii;
 • preluarea creditului de catre o persoana eligibila in cadrul Programului, - ulterior, la solicitarea scrisa a bancii, FNGCIMM va emite un act aditional;

 In situatia rambursarii integrale sau a preluarii creditului, trebuie sa va adresati bancii finantatoare, pentru a intreprinde demersurile de radiere a ipotecii si a interdictiilor inscrise asupra imobilului sau pentru a intreprinde demersurile de preluare a creditului de catre persoana fizica eligibila in cadrul Programului. In cazul preluarii contractului de finantare, banca isi da acordul, atat in nume propriu, cat si in numele statului roman pentru preluarea finantarii si a dreptului de proprietate.

 1. Doresc sa deschid un sediu de firma in casa achizitionata prin programul Prima Casa/Noua Casa. Cum trebuie sa procedez  pentru a obtine un acord?

Potrivit legislatiei incidente, FNGCIMM este mandatat doar pentru eliberarea acordurilor de radiere, urmare a rambursarii integrale anticipata sau la termen. Pentru orice alt tip de acord (vanzare, inchiriere, modificare, refinantare) trebuie sa adresati o cerere bancii finantatoare si Ministerului de Finante - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica. 

 1. Am achizitionat un apartament prin Programul Prima Casa/Noua Casa si ni se solicita un acord, atat din partea bancii cat si din partea FNGCIMM, pentru drept de servitute aerian si subteran, cu titlul gratuit, pentru lucrarile electrice. Cum trebuie sa procedam?

Potrivit legislatiei incidente, FNGCIMM este mandatat doar pentru eliberarea acordurilor de radiere, urmare a rambursarii integrale anticipata sau la termen. Pentru orice alt tip de acord (vanzare, inchiriere, modificare, refinantare etc) trebuie sa va adresati Ministerului de Finante - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica. 

 1. Sunt proprietarul unui apartament achiziționat prin programul Prima Casa/Noua Casa, pe care vreau sa il inchiriez. Cum pot proceda? 

Pentru inchirierea unui imobil achiziționat prin programul Prima Casa/Noua Casa trebuie sa obtineti in primul rand  acordul bancii finantatoare. Ulterior veti solicita in scris acordul Ministerul Finantelor Publice – Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica, la care veti atasa acordul bancii. Aceste doua  acorduri va vor fi solicitate atunci cand veti inregistra contractul de inchiriere la administratia financiara de care apartineti.

FNGCIMM nu este mandatat prin legislatia incidenta programului pentru eliberarea acordurilor de modificare / instrainare/ inchiriere a unui imobil achizitionat in cadrul Programului. 

 1. Am nevoie de un acord cu privire la modificarea de compartimentare a unui apartament achizitionat prin programul Prima Casa/Noua Casa.  Cum il pot obtine?

Potrivit legislatiei incidente, FNGCIMM este mandatat doar pentru eliberarea acordurilor de radiere, urmare a rambursarii integrale anticipata sau la termen. Pentru orice alt tip de acord (vanzare, inchiriere, modificare, refinantare etc) trebuie sa va adresati Ministerului de Finante - Directia Generala de Trezorerie si Datorie Publica. 

 1. Pot refinanta un credit in cadrul Programului Prima Casa/Noua Casa?

Pentru refinantarea unui credit Prima/Noua Casa, beneficiarii trebuie sa se adreseze bancii finantatoare si Ministerului Finantelor.

Conform prevederilor art.1^2 din OUG nr.60/2009, modificata prin OUG nr.129/2020, 

„Creditele garantate de stat in cadrul Programului se pot refinanta prin alte instrumente de finantare, cu exceptia altor credite acordate in cadrul Programului. In acest caz, finantatorul, cu acordul Ministerului Finantelor Publice, poate aproba refinantarea creditului garantat de stat, precum si ridicarea temporara a interdictiei de grevare asupra locuintei achizitionate sau construite in cadrul Programului, in vederea inscrierii unei noi ipoteci în favoarea institutiei de credit care acorda refinantarea, cu conditia achitării integrale a creditului garantat in cadrul Programului.”

 1. Am rambursat integral creditul garantat. Cum pot obtine acordul de radiere?

Orice modificare la contractul de garantare se realizeaza prin intermediul Bancii la solicitarea Finantatorului, astfel, pentru emiterea acordului de radiere a ipotecii trebuie sa luati legatura cu reprezentantii bancari. Finantatorul va transmite catre FNGCIMM o solicitare de modificare in acest sens impreuna cu documentele obligatorii, prevazute in conventia incheiata intre FNGCIMM si Banca (conform Ordinului 2644/29.09.2017).

Ulterior, FNGCIMM va emite acordul de radiere, potrivit Hotararii nr. 80/27.02.2017 si il va transmite bancii intr-un singur exemplar original.

 1. Cat dureaza eliberarea acordului  FNGCIMM de radiere a ipotecii, dupa rambursarea integrala, anticipata a creditului?

Legislatia aplicabila Programului nu stabileste un termen limita pentru eliberarea acordului de radiere a ipotecii si sarcinilor legale din cartea funciara a imobilului – locuinta; in aceste conditii, eliberarea acordului se face cu respectarea termenului legal pentru solutionarea petitiilor, respectiv acela de 30 de zile de la data inregistrarii solicitarii de eliberare a acordului.

 1. Acordul FNGCIMM de radiere pe care il detin este incomplet. Cum pot obtine un acord corect?

Sesizati aceasta problema bancii finantatoare care va solicita FNGCIMM emiterea unui nou acord sau incheierea unui addendum la acordul initial, dupa caz. Pentru eliberarea unui nou acord este necesar ca banca finantatoare sa ne returneze acordul initial in original.

 1. Cum se procedeaza in cazul unui accord de partaj?

Pentru incheierea documentelor de partaj este necesar numai acordul Bancii, asa cum este prevazut la art. 3.5 alin.(1) din Anexa 6 -“Protocol cadru”: “Art. 3.5 (1) Finantatorul isi exprima acordul, in nume si cont propriu si in numele si contul statului, pentru preluarea finantarii garantate si a dreptului de proprietate asupra locuintei/locuintei viitoare in cadrul programului de catre:[…]c) unul dintre soti, ca efect al partajului, in conditiile legii;[…]”

Ulterior, Finantatorul are obligatia, conform prevederilor art. 6.14 din protocolul sus-mentionat, sa transmita letric la Fond documentatia necesara pentru incheierea actului aditional la contractul de garantare.

 1. Doresc sa stiu daca in cazul in care nu reusesc sa platesc ratele pentru Prima Casa/Noua Casa, iar plata garantiei este efectuata de MFP in contul finantatorului, in cazul in care sunt executat silit de catre ANAF pentru recuperare debit, sunt obligat la plata majorarilor si penalitaților de intarziere sau platesc efectiv valoarea contractului? 

Potrivit cap. Obligatiile partilor, din contractul de garantare semnat cu banca si FNGCIMM, beneficiarul se obliga:

 • sa restituie Statului Roman prin MFP, suma achitata in contul garantiei acordate prin contractul de garantare ;
 • sa plateasca taxe accesorii la suma achitata in contul garantiei de catre Statul Roman, egale cu cele prevazute de Codul de procedura fiscala pentru neplata obligatiilor fiscale.

Pentru diferenta de credit nerambursata,  datorata finantatorului, beneficiarul este obligat la plata conform clauzelor mentionate in contractul de credit incheiat cu banca.

 1. Eu si viitoarea mea sotie dorim sa facem o conventie matrimoniala, astfel incat sa fim amandoi proprietari ai apartamentului pe care tocmai l-am cumparat recent prin Noua Casa. Cum ar trebui sa procedam?

In aceasta situatie va veti adresa bancii finantatoare, care, dupa analizarea si aprobarea solicitarii dvs. va transmite letric la FNGCIMM o solicitare de modificare a contractului de garantare, in care va preciza calitatea de beneficiar sau garant a partenerei dvs., dupa caz insotita de documente justificative (contractul de garantare, documentul de aprobare al bancii, actul aditional la contractul de credit, copia CI conf. cu originalul, certificatul de casatorie, declaratia pe propria raspundere, dupa caz, conventia matrimoniala etc.) Fondul va analiza solicitarea de modificare a bancii si va emite un act aditional la contractul de garantare care va fi transmis bancii pentru semnare de catre toate partile contractante.

Extras din  ORDINUL  MFP  Nr. 2225/994 din  6 iulie 2009, cu modificarile si completarile ulterioare:

ANEXA 5    la anexa nr. 6    CONTRACT DE GARANTARE pentru achizitia unei locuinte sau a unei noi locuinte, dupa caz :

“…………………………………….

e) beneficiar - persoana fizica ce indeplineste criteriile de eligibilitate prevazute la art. 1 alin. (2) sau art. 1 alin. (10^4), dupa caz, din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 60/2009, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 368/2009, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si conditiile din normele de creditare ale Finantatorului, care solicita si primeste finantare din partea acestuia in cadrul Programului, garantata in proportie de 50% de FNGCIMM, in numele si in contul statului;

f) garant - persoana fizica, sot/sotie al/a beneficiarului, parte semnatara a contractului de garantare, care are calitatea de co/proprietar al locuintei sau noii locuinte achizitionate in cadrul Programului si isi asuma toate obligatiile si beneficiaza de aceleasi drepturi ca si beneficiarul;”