Proiect de lege pentru simplificarea înscrierii dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea funciară

Senatul dezbate un proiect de lege care ar putea ușura considerabil procesul de înscriere în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor. Conform propunerii, certificatul de atestare a edificării, semnat de primar la recepția construcțiilor, va fi eliminat din lista actelor necesare.

Acest proiect de lege, care propune modificarea Legii 7/1996 a cadastrului și a publicității imobiliare, urmărește să simplifice procedura administrativă. În locul actualului set de documente, dreptul de proprietate va putea fi înscris în cartea funciară doar pe baza autorizației de construire, a procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și a unei documentații cadastrale.

În acest moment, înscrierea în cartea funciară a dreptului de proprietate asupra construcțiilor se face “în baza unui certificat de atestare eliberat de autoritatea locală emitentă a autorizației de construire, care să confirme că edificarea construcțiilor s-a efectuat conform autorizației de construire și că există proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, precum și a celorlalte dispoziții legale în materie și a unei documentații cadastrale”.

Eliminarea certificatului de atestare a edificării va facilita și înscrierea dreptului de proprietate asupra construcțiilor pe stadii de execuție. În aceste cazuri, vor fi suficiente autorizația de construire, procesul-verbal de constatare a stadiului realizării construcției și documentația cadastrală.

Motivația principală pentru această schimbare este faptul că reglementările privind controlul calității construcțiilor sunt deja acoperite de Legea 10/1995 privind calitatea în construcții. Astfel, eliminarea certificatului nu va compromite calitatea construcțiilor, ci va reduce doar birocrația implicată în înscrierea dreptului de proprietate.

Pentru a intra în vigoare, proiectul de lege trebuie să fie aprobat de Parlament, promulgat de Președinte și publicat în Monitorul Oficial. Dacă va fi adoptată, noua lege va aduce mai multă eficiență și simplitate în procesul de înscriere a dreptului de proprietate asupra construcțiilor în cartea funciară, în beneficiul proprietarilor.

cartea funciara