Vor fi finantate documentatii pentru proiectele din 2021-2027

Statul va începe pregătirea portofoliului de proiecte de investiții pentru perioada de programare 2021 – 2027. În acest sens Guvernul urmează să aprobe o serie de măsuri privind fondurile europene pentru asigurarea cadrului general de acordare a finanțării pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice.

Astfel, va fi acordat sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice necesare pregătirii și implementării unor proiecte de infrastructură în următoarele domenii de interes strategic național/local:

a) Transport;
b) Apă – apă uzată;
c) Managementul deșeurilor;
d) Mobilitate urbană;
e) Regenerare urbană;
f) Infrastructură rutieră de interes județean;
g) Centre de agrement / Baze turistice (tabere școlare);
h) Infrastructură și servicii publice de turism, inclusiv obiective de patrimoniu;
i) Specializare inteligentă.

Documentațiile tehnico-economice pentru care se acordă sprijin financiar sunt:
* studiul de fezabilitate sau documentația de avizare a lucrărilor de intervenții, după caz;
* proiect pentru autorizarea/desființarea executării lucrărilor;
* proiectul tehnic de execuție.

În funcție de tipologia proiectelor, se va acorda sprijin financiar și pentru documentații de tipul: plan de afaceri, studiu de marketing, studiu de oportunitate, studii geotehnice, studii pentru obținerea acordurilor/avizelor de mediu, studii arheologice, studii hidrologice, studii topografice, documentații cadastrale, precum și orice alte categorii de studii și documentații pentru obținerea de avize/autorizații care sunt necesare pentru implementarea proiectelor.

Unitățile administrativ-teritoriale pot asigura pregătirea documentațiilor tehnico-economice pentru obiectivele de investiții în domeniul infrastructurii de transport rutier care se vor implementa în perioada de programare 2021-2027, care privesc:
– variantele ocolitoare ale municipiilor reședință de județ sau a municipiilor, respectiv orașelor sau
– drumuri care asigură legătura municipiilor reședință de județ sau a municipiilor, respectiv a orașelor, direct sau indirect la autostrăzi, drumuri expres și/sau drumuri naționale sau
– drumuri ce reprezintă soluții alternative pentru descongestionarea traficului rutier de pe drumurile naționale.

Pentru obținerea sprijinului financiar în vederea realizării documentațiilor tehnico-economice, unitățile administrativ-teritoriale pot constitui parteneriate pe baza acordurilor de parteneriat și / sau asociații de dezvoltare intercomunitară.

Proiectele de infrastructură rutieră de interes județean, inclusiv variante ocolitoare și / sau drumuri de legătură pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice trebuie să aibă o valoare estimată totală, fără T.V.A., echivalent în lei, a proiectului între 10.000.000 euro și 45.000.000 euro.

Proiectele de mobilitate urbană pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice vor trebui să aibă valoarea estimată totală cuprinsă între 7.500.000 euro și 25.000.000 euro pentru municipiile reședință de județ și între 5.000.000 euro și 15.000.000 euro pentru celelalte municipii și orașe.

Proiectele de regenerare urbană pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice vor trebui să aibă valoarea estimată totală între 3.000.000 euro și 7.500.000 euro pentru municipiile reședință de județ și între 1.000.000 euro și 5.000.000 euro pentru celelalte municipii și orașe.

Proiectele privind infrastructura și servicii publice de turism, inclusiv obiectivele de patrimoniu cu potențial turistic pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice vor trebui să aibă valoarea estimată totală de minim 3.000.000 euro și maxim 15.000.000 euro.

Proiectele privind Centre de Agrement / Baze turistice (tabere  școlare) pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice vor trebui să se încadreze în valoarea estimată totală de minim 1.000.000 euro și maxim 3.000.000 euro.

Proiectele de specializare inteligentă pentru care se acordă sprijin financiar în elaborarea documentațiilor tehnico-economice se vor încadra în valoarea estimată totală de:

* 5.000.000 euro – 25.000.000 euro pentru proiectele depuse de parteneriate între universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderile și/sau întreprinderile mici, mijlocii și mari sau individual de oricare dintre entitățile de mai sus.
* între 10.000.000 euro și 45.000.000 euro pentru proiectele depuse de unitățile administrației publice locale / județene în parteneriat cu universități, institute de cercetare, ONG, alte entități publice sau private de cercetare-dezvoltare-inovare, microîntreprinderi / întreprinderi mici, mijlocii și mari.

Sursa: ARENAConstruct.ro