Vor fi verificate achizitiile exceptate de la legea achizitiilor publice

Achizitii publice

În baza constatărilor și recomandărilor Autorității de Audit, incluse într-un raport de audit de anul acesta, a fost emisă o Instrucțiune privind efectuarea verificării achizițiilor publice a căror atribuire este exceptată de la legea achizițiilor publice. Instrucțiunea vizează excepțiile stabilite în Secțiunea a 5-a din Legea 98/2016 privind achizițiile publice.

Această secțiune se referă la:
– contracte din sectoarele de apă, energie, transporturi şi servicii poştale
– exceptări specifice în domeniul comunicaţiilor electronice
– contracte de achiziţie publică/acorduri-cadru atribuite şi concursuri de soluţii organizate conform unor norme internaţionale
– exceptări specifice pentru contractele de servicii (cumpărare, închirere terenuri clădiri, servicii de publicitate, servicii juridice, servicii financiare, etc)
– contracte de servicii atribuite pe baza unui drept exclusiv
– contracte de achiziţii publice/acorduri-cadru încheiate între entităţi din sectorul public.

Instrucțiunea MFE nr 7/29 iunie 2020 stabilește că pentru verificarea achizițiilor exceptate de la prevederile legislației în materia achizițiilor publice, având ca obiect servicii din categoriile prevăzute la secțiunea a 5-a Exceptări din Legea n.98/2016 beneficiarii POAT 2014-2020 vor pune la dispoziția AM POAT următoarele documente, fără a fî cumulative și fără a se limita la:
* Referate/ note de aprobare prin care este justificată decizia Autorității contractante de a achiziționa serviciile respective de la un anumit operator economic/ alte entități publice sau private
* Norme procedurale interne elaborate la nivelul Autorității contractante privind atribuirea contractelor
* Orice alte documente elaborate la nivelul Autorității contractante în  scopul achizționării serviciilor
* Contractul sau orice alt angajament legal care stă la baza prestării serviciilor Această lnstrucțiune se aplică de astăzi, 29 iunie.

Sursa: ARENAConstruct.ro