Zeci de mii de moștenitori își pot face gratuit succesiunea anul acesta. Până acum au fost eliberate abia 2.000 de documente

Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) are la dispoziție pentru acest an un buget de 57,6 milioane de lei destinat decontării dezbaterilor succesorale pentru moștenitorii care au trecut prin procesul de cadastrare. Bugetul a rămas identic cu cel de anul trecut, chiar dacă procesul este unul greoi, iar în ultimii 4 ani au fost eliberate cu totul abia 2.096 de certificate de moștenitor. Banii alocați anul acesta sunt suficienți pentru 230.400 de succesiuni, potrivit informațiilor obținute de Profit.ro.

Cadastru Succesiune

Încă din vara anului 2017, ANCPI a constituit un buget special pentru plata onorariilor notariale percepute la eliberarea documentelor de moștenitor. Totuși, numărul decontărilor a fost infim. În 2017, din 21.000 de succesiuni, câte se puteau realizat cu bugetul rezervat, s-au deschis doar 46 de dezbateri. Drept urmare, agenția a decontat notarilor 11.500 de lei. În 2018, bugetul dedicat dezbaterilor succesorale a crescut la 30,5 milioane lei, suficient pentru 122.000 de români care ar fi putut obține gratuit certificatele de moștenitor, dar au fost dezbătute 518 succesiuni și au fost decontați notarilor 90.750 de lei. În 2019, bugetul a fost, din nou, crescut la 46 milioane de lei, suficient pentru 184.000 de succesiuni, dar au fost dezbătute 589 de succesiuni și decontați 196.324 de lei.

După o nouă majorare a bugetului, de această dată cu 25%, ANCPI și notarii au reușit să crească cu 60% volumul de succesiuni dezbătute în 2020, până la 943 de acte, pentru care s-au decontat 296.266 lei, adică 0,5% din bugetul alocat la început de an.

Actele de moștenitor au fost obținute gratuit pentru imobile amplasate în 84 de localități din 27 județe.

„Prin proiectul de buget pentru anul 2021, ANCPI a prevăzut pentru plata certificatelor de moștenitor suma de 57.677.000 de lei. Referitor la dezbaterile succesorale încheiate în anul 2021, ANCPI nu a primit solicitări de decontare cu privire la certificatele de moștenitor, certificatele de moștenitor suplimentar, certificatele de legatar și certificatele de vacanță succesorală emise de notarii publici în derularea Programului Național de Cadastru și Carte Funciară (PNCCF)“, au transmis reprezentanții ANCPI pentru Profit.ro.

Plata  onorariilor pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de moștenitor suplimentar, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală este făcută de ANCPI în baza unui protocol de colaborare semnat în 2016 cu Uniunea Națională a Notarilor Publici din România prin care s-a stabilit decontarea unei sume fixe de 250 lei pentru fiecare autor al unei succesiuni, indiferent de numărul de imobile care alcătuiesc masa succesorală a defunctului. Această sumă este achitată de către ANCPI prin oficiile teritoriale, iar moștenitorii nu sunt obligați să achite niciun alt onorariu. Protocolul va fi în vigoare până în 2025.

Cine poate beneficia de gratuitate

Persoanele care pot obține succesiunea gratuit sunt cele care au proprietăți în localitățile în care s-a finalizat procesul de cadastrare derulat prin Programul Național de Cadastru și Carte Funciară. Proprietarii a 3,4 milioane de imobile, pentru care s-a finalizat procesul de cadastrare prin acest program, pot obține gratuit actele de moștenitor dacă se află într-o situație de succesiune. Aceste persoane scapă de plata unor onorarii care depășesc deseori 1.000 de lei/succesiune, în funcție de valoarea imobilelor moștenite.

Etapele pentru eliberarea certificatelor de moștenitor, a certificatelor de legatar și a certificatelor de vacanță succesorală, ulterior deschiderii noilor cărți funciare pe numele defuncților, sunt următoarele:

  • Sesizarea de către oficiile teritoriale a Camerelor Notarilor Publici în a căror rază teritorială defuncții și-au avut ultimul domiciliu, în baza:
  1. cererii însoțite de un centralizator ce cuprinde mențiuni despre numele, prenumele și datele de identificare ale defunctului și despre faptul că imobilele au făcut obiectul înregistrării sistematice;
  2. anexa nr. 24 la Ordinul ministrului finanțelor publice și al ministrului administrației și internelor nr. 2.052 bis/1.528/2006, pusă la dispoziția OCPI competent de către secretarul primăriei, care conține toate datele de identificare ale succesibililor;
  3. certificatul de deces, copie, sau un extras de uz oficial de la registrul de stare civilă;
  4. extrasul de carte funciară pentru informare; 
  5. copii ale actelor de proprietate ale defunctului.
  • verificarea de către Camera Notarilor Publici în Registrul de evidență a procedurilor succesorale în vederea repartizării unui notar public din cadrul acesteia, potrivit procedurii stabilite de către președintele Camerei;
  • înregistrarea dezbaterii procedurii succesorale în evidențele biroului notarului public și stabilirea termenului de dezbatere a succesiunii;
  • întocmirea/eliberarea certificatului de moștenitor de către notarul public și înaintarea acestuia împreună cu factura privind onorariul notarial oficiului teritorial în a cărui rază teritorială se află imobilele în vederea înscrierii în cartea funciară a certificatului de moștenitor și achitării onorariului notarial în cuantum de 250/autorul succesiunii.aractere şi cu citarea în lead a sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.

Cadastrare

Motivul pentru care ANCPI plătește din bugetul propriu onorariile notarilor este că agenția s-a angajat să cadastreze toate cele aproximativ 40 de milioane de imobile din România până în anul 2023 prin intermediul Programului Național de Cadastru și Carte Funciară. În procesul de înregistrare a imobilelor, noile cărți funciare sunt deschise pe numele defuncților, iar pentru a grăbi obținerea certificatelor de moștenitor, ANCPI a semnat un protocol cu notarii. Până acum au fost înscrise în cadastru 42,19% din imobilele țării. O altă țintă a instituției era ca până în 2020 să înregistreze toate terenurile agricole care fac obiectul subvențiilor plătite din fonduri europene. La sfârșitul lunii ianuarie 2021, suprafața agricolă înregistrată era de 5,47 milioane de hectare, echivalentul a 57,32% din terenurile agricole care fac obiectul subvențiilor APIA.

 

Sursa: Profit.ro