Vânzări apartamente

Filtrează

Apartament cu 3 camere Alexandru Obregia

Bucuresti-Ilfov - PIATA SUDULUI, reper: piata Straduintei Cultural

3 camere, 70 mp utili

78.000

#21988

Apartament 2 camere Metrou Berceni

Bucuresti-Ilfov - POPESTI-LEORDENI, reper: Metrou Berceni

2 camere, 57.5 mp utili

61.800

#21984
0% comision
Super ofertă

Apartament 3 camere 140mp plus curte 100mp La Strada Mall

Bucuresti-Ilfov - POPESTI-LEORDENI

3 camere, 95 mp utili

115.000

#21983
Disponibil imediat
Exclusivitate

Apartament 2 camere High Class Residence

Bucuresti-Ilfov - THEODOR PALLADY

2 camere, 51.4 mp utili

68.160

#21982
0% comision
Super ofertă

Vanzare GARSONIERA Piata Resita-Str Costila

Bucuresti-Ilfov - GIURGIULUI, reper: Piata Resita, Luica, Giurgiului

garsonieră, 16 mp utili

22.000

#21971
0% comision
Ofertă nouă

2 camere Bloc Nou Metalurgiei

Bucuresti-Ilfov - METALURGIEI, reper: Bulevardul Metalurgiei - Lidl

2 camere, 56 mp utili

60.230

#21970
0% comision
Super ofertă

Apartament 3 camere Bd. Metalurgiei

Bucuresti-Ilfov - METALURGIEI, reper: Grand Arena

3 camere, 69.11 mp utili

77.000

#21968
0% comision
Super ofertă

Garsoniera Bd. Brancoveanu Grand Arena

Bucuresti-Ilfov - BRANCOVEANU, reper: Grand Arena

garsonieră, 49.61 mp utili

49.500

#21967
0% comision
Super ofertă

Apartament 2 camere constructie 2021 sector 4

Bucuresti-Ilfov - METALURGIEI, reper: Bulevardul Metalurgiei Grand Arena

2 camere, 54.42 mp utili

59.500

#21966
0% comision
Ofertă nouă

3 camere Arghezi Park Residence Metalurgiei

Bucuresti-Ilfov - METALURGIEI, reper: Bulevardul Metalurgiei - Lidl

3 camere, 87 mp utili

90.055

#21965
0% comision
Super ofertă

5232 rezultate